Att Lära In Ute
Nr 3/21
Naturskoleföreningen

Det är härligt att vi i Naturskoleföreningen inte är ensamma om att vilja stötta och utmana Sverige när det gäller utomhuspedagogik, särskilt nu i höst när Friluftslivets år har temat Lära ute i oktober.

Hela det här numret av Att lära in ute-bladet kommer att kretsa kring ett nav, något som håller ihop, ett
centrum, något som kan samla även lite spretigare delar. Det kommer att handla om Utenavets syn på utomhuspedagogik. Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, organisationer, föreningar, universitet och högskolor som är intresserade och kunniga inom utomhuspedagogik och naturvägledning.

Medlemmarna just nu är Friluftsfrämjandet, Linköpings Universitet, Spetsa LU, Jönköping University, SLU Centrum för naturvägledning, Tankesmedjan Movium och vi själ va, Naturskoleföreningen. Medlemmarna har varierat genom åren men alla som på något sätt arbetar med utomhuspedagogik är välkomna.

Sammanfattningsvis gör Utenavet detta:

• sprider kunskap och inspiration om utomhu¬spedagogik och naturvägledning
• verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning
• verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål
• kommunicerar goda exempel, läromedel och utbildningar – bland annat via konferensen Ute är inne.

Läs och bli inspirerad av våra vänners artiklar med olika infallsvinklar om utomhuspedagogik. Vi vill
tillsammans, på olika sätt, fortsätta sprida vårt viktiga budskap.

Bladet_3_21_liten.pdf

2021-10-11 13:15:41 


Vi står bakom Utenavet: