Ute är inne - konferens i Nynäshamn 21-22 september 2017

Ute är inne konferensen 21.22 september i Nynäshamn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreläsarnas och workshopsledarnas presentationer finns nedan.

 Program Ute är inne      Workshopslista

Faceboka och Twittra
Sprid gärna informationen  till vänner och bekanta. Gilla oss på Facebook och Twitter. Ladda hem vykortet för mer info och sprid till era kollegor  
 
 
Nynäshamns kommun
Kommunen har varit väldigt välvilliga till att arrangera Ute är inne konferensen. Konferensen sker i samarbete med Nynäshamns kommun.
 
Föreläsare
 

– Kreativitet påverkas av frihet och eget ansvar. Jag tänker berätta om hur natur och naturlighet bidrar till kreativa förhållningssätt i vardagen. Lockar vi fram
”entreprenören” i varandra bidrar vi till att göra skolarbetet mer meningsfullt.

 Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, Umeå universitet

 
 
 

– Solen är kalas! Fixar vi buskage där ungarna får leka finns ingen risk för överdriven solexpo­nering. Jag tänker berätta om utemiljöns fantas­tiska möjligheter, och inte blunda för de verkliga riskerna: Vuxna som inte tänker färdigt.

Cecilia Boldemann, docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

 
 
 

– Glöm att naturen finns långt borta! Du hittar den överallt, det är bara att öppna dörren. Jag tänker berätta om hur du kan använda olika platser i staden, från parker till bakgårdar.

Stefan von Bothmer, utomhuspedagog, Kosters trädgårdar
 
 
 
 
 
 
 
  Mer rörelse i skolan
  Skolverket har undersökt samband mellan fysisk aktivitet och ökad          måluppfyllelse i skolan. 
 Lars-Åke Bäckman Undervisningsråd Skolverket
 
 
 
  

  Mer fysisk aktivitet i skolan – en vinst för alla

  Mikael Franzén projektledare lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

 

 

 

 
     
 
Nästa ute är inne konferens kommer att vara i Jönköping 2019.
 
Workshopsledarnas presentationer.
Det är en enorm aktivitesbank och många goda ider på hur man arbeta med utomhuspedagogik.
 

2016-04-29 12:34:53 


Vi står bakom Utenavet: