Hemside ansvarig
Friluftsfrämjandet
Kerstin Anderssson
Instrumentvägen14
126 53 Hägersten
Tel: 08-447 44 40
www.friluftsframjandet.se

Spetsa Company Linköping University Holding
Senior Adviser Outdoor Education
Anders Szczepanski
Dr. (Ph. Lic)
Mobil: 0709-756803
Post Anders Szczepanski Nytorpsvägen 136 B 590 73 Ljungsbro

Tankesmedjan Movium
urban natur • human stad
Lena Jungmark
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Koordinator barns och ungas utemiljö
Mobil: 072-238 79 21
Post: Tankesmedjan Movium, SLU, Box 54, 230 53 Alnarp
Hemsida: www.movium.slu.se  
facebook.com/movium

 

SLU Centrum för naturvägledning
Anders Arnell
Mobil: 0705-234478
SLU, Inst för stad och land
Box 7012, 750 07 Uppsala
www.slu.se/cnv
 

Jönköpings University (JU)
Maria Hammarsten
Doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning didatik.
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Mobil: 0739-101534
Post:

Forum för utomhuspedagogik Linköpings universitet
Therese Lundqvist-Jones
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Campus Valla
Rum: 1:3, 331
581 83 Linköping
Mobil 072-0370504

 

Naturskoleföreningen
Anna Rådström
Eggeby Gårds Naturskola
Tel: 08-50803897
Mobil: 070-7614800
Naturskoleföreningens hemsida

 


Vi står bakom Utenavet: