Att lära in engelska ute
Lotta Carlegård

Att lära in engelska ute

Målgrupp: F-9

Ämne/tema: Engelska

Författare: Lotta Carlegård

Pris ex moms: 117,50 kr
ISBN: 978-91-631746-3-6

Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervisningen i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation en naturlig del av lärandet. 
Författaren har arbetat som språklärare i åk 7-9. För närvarande innehar hon en tjänst som rektor på en fristående skola i Falun.
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

 

2019-03-27 16:51:36 


Vi står bakom Utenavet: