Barns rätt till staden
Mie Svennberg och Mania Teimouri

Barns rätt till staden

Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg

Staden är föränderlig, där rivs och byggs, platser försvinner och nya kommer till. Alla har åsikterom stadens miljö, men alla vet inte att var och en också har rätt och möjlighet att vara med och påverka hur staden ska vara beskaffad. Barn och ungdomar har stor kunskap om sin egen miljö, och de har andra erfarenheter av att använda den än vuxna. Göteborgs kulturförvaltning anställde 2002 Sveriges första arkitekturkonsulent, vars roll är att finna former för hur barn och unga kan vara delaktiga i projekt kring vår fysiska miljö. De arkitekturprojekt som kulturförvaltningen driver i samverkan med andra handlar ytterst om demokrati – alla invånare ska kunna vara med och påverka sin stad. I den här boken berättar arkitekturkonsulenten och arkitekturpedagogerna själva om hur de via sitt arbete utvecklat arkitekturpedagogik till en demokratisk metod i Göteborg. 


Redaktörer: Mie Svennberg och Mania Teimouri. 
Stad och land nr 178.
ISBN 978-91-86197-71-1
Pris: 200:- + moms och frakt. 
Beställningsställe:www.movium.slu.se

2019-03-27 17:16:41 


Vi står bakom Utenavet: