Varför sjunker inte äpplet?
Titti Olsson.

Varför sjunker inte äpplet?

Om utomhuspedagogik i Lunds kommun

Lust och nyfikenhet och jakt på nya utmaningar är motorn i barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. Hela kroppen behövs när barn lär och därför är utemiljön ett eldorado. Utomhuspedagogik och sund livsstil har varit ett av sju utvecklingsprojekt i Lunds kommun under åren 2006–2008. Satsningen bygger på målen i Utbildningspolitiskt program (UPP) för Lunds kommun. Här presenteras ett tiotal exempel från de sammanlagt 66 olika projekt som genomförts. Exemplen återges i form av intervjuer och boken avslutas med mer generella slutsatser man kan dra av en satsning som denna. Den här boken vänder sig till pedagoger, planerare och andra med intresse för barn, utomhusbaserat lärande och utemiljöer för barn och unga. 


Författare: Titti Olsson. 
Stad & Land nr 176. 
ISBN 978-91-85911-84-4
Pris: 150:- + moms och frakt. 
Beställningsställe:www.movium.slu.se

2019-03-27 17:13:56 


Vi står bakom Utenavet: