Utomhuspedagogik som kunskapskälla
Anders Szczepanski, Lars-Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid, Stefan Edman, Patrik Grahn, Nina Nelson och Ebbe Schön

Utomhuspedagogik som kunskapskälla

Målgrupp: Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på alla

stadier samt personer med intresse för natur, kultur, ekologi  och friluftsverksamhet.

Ämne/tema: Utomhuslärande, undervisning och utomhusdidaktik

Författare: Anders Szczepanski, Lars-Owe Dahlgren, Sverre Sjölander,
Jan Paul Strid, Stefan Edman, Patrik Grahn, Nina Nelson och Ebbe Schön

Pris inklusive moms: 257 kr
ISBN: 978-91-44-04559-7

Boken presenterar och beskriver de rika möjligheter till lärande som finns i
den ömsesidiga relationen
mellan oss människor och de miljöer och landskap vi lever i. Landskapet,
naturen och kulturen kan bidra
till vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Bokens centrala teman utgör
kopplingar mellan bl.a.
* rumslig tillhörighet och ekologisk medvetenhet, plats och lärande
* sinnlig erfarenhet och boklig bildning
* barns lekytor, motorisk utveckling, stressreducerande lärmiljöer
* folktron och språket i landskapet

Beställningsställe:
http://www.studentlitteratur.se/

2019-03-27 17:11:35 


Vi står bakom Utenavet: