Att lära svenska ute
Robert Lättman Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Helene Grantz, Stina Lindblad, Birgitta Sang

Att lära svenska ute

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från år F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i 

uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.

Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2019-03-27 17:08:55 


Vi står bakom Utenavet: