Rum för lärande
Helsingborg 2022
Per Rugsveen

Ute är inne
30 - 31 augusti 2022

Rum för lärande


Vilka olika rum kan man använda sig utav utomhus?
Fysiska? Mentala? Digitala?

Konferensen kommer att erbjuda inspiration för lärande utomhus. Det handlar om hur vi planerar goda utemiljöer för våra barn både i skolmiljön och på deras fritid. Hur samspelar det mentala
rummet med det fysiska rummet. Vilka faktorer gynnar motivationen? Lyssna på inspirerande föreläsare och välj bland ett stort antal workshops utomhus för att få inspiration till hur
man kan använda rummet utomhus som resurs för lärande.
Konferensen vänder sig till dig som

  • Arbetar i skolan Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.
  • Arbetar med lärande och upplevelse inom öppen
  • fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning.
  • Arbetar med strategisk utveckling och planering,
  • utformning och skötsel av utemiljöer politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar utemiljöer.

Välkommen till Helsingborg!

2021-11-22 16:59:40 


Vi står bakom Utenavet: