Att lära teknik ute

Denna bok, Att lära teknik ute, placerar teknikundervisning sin rätta miljö - utomhus. Boken innehåller en samling övningar som beskriver tekniken i vår vardag utifrån ett antal områden så som miljö, hemmet, vatten, eld, maskiner och teknikhistoria. Dessutom finns det även ett kortare kemiavsnitt och ett kapitel om säkerhet vid utomhusaktiviteter. 
Pris: 155.00
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2012-05-18 08:03:29 


Vi står bakom Utenavet: