Stadsrum för barn och unga kurs på SLU

För att bättre ta vara på barnperspektivet i stadsbyggandet arrangerar SLU en kurs för yrkesverksamma om stadens utemiljö som utvecklingsmiljö för barn och unga. 

Vad innebär det egentligen att bygga en stad för barn? Detta är en stor och viktig utmaning för planerare, projektörer, förvaltare och andra yrkesgrupper – samtidigt som förtätning, ökad trafik, krav på allt kortare byggtider och klimathot dominerar agendan för dagens stadsbyggande.

Den här kursen handlar om hur olika platser och stads­rum kan förbättras för att uppfylla lagens krav på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla. Barns och ungas eget perspektiv på den fysiska miljön är centralt i kursen. Vad är det som gör vissa platser attraktiva, utmanande och välbesökta – men inte andra?

Teori varvas med beprövad erfarenhet. Vill du ta del av nationella och internationella exempel och samtidigt studera teorier som på olika sätt kan förklara barns och ungas plats i samhällsplaneringen, då är det här en kurs för dig. Även deltagarnas egna erfarenheter är en viktig motor i kursen, inte minst under kursens avslutande projektarbete. 

Läs mer på SLU hemsida.

2018-09-20 12:20:04 


Vi står bakom Utenavet: