Ute är inne - konferensen i Jönköping
29-30 augusti 2019
Tema: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster

Dokumentation från workshoparna ligger längst ner på denna sida.

Ute är inne i Jönköping

 
Konferensen Ute är inne har genomförts vid fem tillfällen med mellan 400 och
1000 deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med.
 Nu genomförs konferensen för sjätte gången med breddat innehåll. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland ett stort antal workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 
 I Jönköpings kommun finns både större och mindre tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd och många sjöar och vattendrag. Kommunen har en omväxlande och rik natur, föreningslivet är rikt och engagerat och friluftslivets intressen tas tillvara i kommunala planer. Se film från Jönköping.
 
 Konferensen arrangeras av Utenavet, nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, i samarbete med en lokal arbetsgrupp bestående av Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Jönköping Univeristy, FoUrum fritid och Biosfärområdet östra vätterbrantena med Nynäshamns Naturskola som projektsamordnare.
 
 Konferensen vänder sig till dig som:
• är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och elevhälsa.
• arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer
• är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
• är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
 
 
 
 
Agenda 2030 och utomhusdidaktik. Om hur Agenda 2030 hänger ihop med utomhusdidaktik 

Bild_Ewa_och_Anna_Carin.jpg

och Skolverkets uppdrag. Hur bidrar Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik och vilka var de
didaktiska tankarna i kursen?
Karin Bårman, undervisningsråd Skolverket, Anna-Carin Nyberg, adjunkt Stockholms universitet
och projektledare för webbkursen Utomhusdidaktik, och Eva Wiklund adjunkt Stockholms universitet

 

 
 
Plats och lärande hänger ihop! Forskningen visar att utomhusmiljön bidrar till ökad måluppfyllelse i 
skolan. Kunskapsöversikten Klassrum med himlen som tak slår fast att elever presterar bättre i skolarbetet
vid inslag av utomhusundervisning, dessutom till mer fysisk aktivitet och naturkontakt. Hur kan20181206_Foto_Fredrik_Jergmo.jpg
utemiljön utvecklas för att på allvar stimulera lek, lärande och välbefinnande? Konkreta exempel på vad
samsyn och samarbete mellan skolplanerare, landskapsarkitekter, rektorer och fastighetsförvaltare kan
leda till. Universitetslektor Petter Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet SLU
 

 Plats och lärande hänger ihop_Petter_Akerblom.pdf 

 
 
 
 
Ute är inne i utlandet. Ett internationellt perspektiv på intresset för utomhuspedagogik i länder somanders-sz.jpg
Finland, Norge, Japan, Singapore, Kina och Sydkorea.
Anders Szczepanski, Ph. Lic. Linköpings universitet.
 

 

 

 

Pedagogiska ekosystemtjänster på förskolor – vad säger forskningen?Tobias_Per_Ellen_150dpi.jpg
 
Färska forskningsresultat från Jönköping University som pekar på möjligheter och utmaningar i
 
förändringsarbetet och hur små förändringar kan ge stora resultat. Docent Ellen Almers, docent Pe Askerlund och professor Tobias Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation

 

 

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet talar om de många vinsterna med fysisk aktivitet, där skolprestationerna är en. Förutom naturupplevelsen i sig ger utevistelse möjlighet till olika typer av fysisk aktivitet och olika former av inlärning.

Carl Johan Sundbergs presentation som PDF

 

 

Jo Clark, facilitator and director of On the Hill kommer att tala om hur utomhusundervisning kan bidra till att möta utmaningarna i arbetet med omställning till ett hållbart samhälle. Han förespråkar en relationsskapande pedagogik som ger en djupare förståelse för hur viktigt vårt förhållande till natur- och kulturlandskapet är för att vi även skall vårda vårt eget inre landskap.

 Jo_Clark_Sweden_Presentation.pdf 


 

50 workshops utomhus
Du gör dina val av workshops i anmälningsformuläret som du når via länken ovan. Information om valbara workshops finns dels i en separat workshoplista som PDF och dels i anmälningsformuläret. Innan du går in i anmälningsformuläret kan du alltså i lugn och ro bläddra igenom den PDF som finns ovan och läsa om varje workshops innehåll. Vi vill redan nu tacka för det stora intresse som funnits från alla workshopledare att delta på konferensen.
 

 
Forskningssymposium
Mångfunktionella utomhusmiljöer för barn och ungdomar 
28 augusti 2019, drop in 10.15 - 18.00
  
I anslutning till Ute är inne-konferensen i Jönköping 2019 bjuder Sustainability Education Research, SER, in till ett symposium på Högskolan för lärande och kommunikation. Symposiet är en mötesplats för forskare med intresse för barn och mångfunktionella utomhusmiljöer med syfte att sprida och diskutera aktuell forskning inom området. Deltagare i Ute är inne-konferensen, planerare, politiker, skolpersonal och andra intresserade är välkomna som åhörare.
Att vara med som åhörare på delar eller hela symposiet är kostnadsfritt och det behövs ingen anmälan. Kaffe och lunch finns att köpa i nära anslutning till konferenslokalen.
Symposiet pågår 10.15 – 18.00 i sal Hc 113 på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK). Jönköping University, Gjuterigatan 5.
Mer information finns i programmet ovan.

 

Priser och betalning
Priset för två dagar är 3900 kr eller 2500 kr för en dag. Efter 28 juni är priset 4400 kr för två dagar och 2 800 för en dag. Sista anmälningsdag är 12 augusti. Priset är exklusive moms 25 % och faktureringsavgift. I konferensavgiften ingår konferensens program dagtid, lunch och kaffe båda dagarna. Se mer information i programmet ovan. Anmälan gör via länken ovan.

 

Vykortet
Här finns ett vykort med kort information om konferensen som kan spridas till kollegor och andra intresserade via sociala medier

Info till WS-ledare
 
Dokumentation från workshoparna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-09-23 06:32:09 


Vi står bakom Utenavet: