Ute är inne - konferensen i Jönköping
29-30 augusti 2019
Tema: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster

Gratis Symposium 28 augusti: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer

Välkomna till en heldag med temat Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer på Högskolan för lärande och kommunikation. Under dagen kommer forskare från olika svenska lärosäten presentera aktuella rön inom temat.
 
Tid och plats
 
28 augusti 2019, kl. 10.15-17.30.
Sal Hc 113 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
 
Kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.
 
 
 
Konferensen Ute är inne har genomförts vid fem tillfällen med mellan 400 och
1000 deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med.
 Nu genomförs konferensen för sjätte gången med breddat innehåll. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland ett stort antal workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 
 I Jönköpings kommun finns både större och mindre tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd och många sjöar och vattendrag. Kommunen har en omväxlande och rik natur, föreningslivet är rikt och engagerat och friluftslivets intressen tas tillvara i kommunala planer. Se film från Jönköping.
 
 Konferensen arrangeras av Utenavet, nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, i samarbete med en lokal arbetsgrupp bestående av Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Jönköping Univeristy, FoUrum fritid och Biosfärområdet östra vätterbrantena med Nynäshamns Naturskola som projektsamordnare.
 
 Konferensen vänder sig till dig som:
• är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och elevhälsa.
• arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer
• är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
• är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
 
 
 
 

Karin Bårman, undervisningsråd Skolverket pratar om hur Agenda 2030 hänger ihop med utomhusdidaktik och Skolverkets uppdrag. Hur bidrar Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik och vilka var de didaktiska tankarna i kursen?

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet talar om de många vinsterna med fysisk aktivitet, där skolprestationerna är en. Förutom naturupplevelsen i sig ger utevistelse möjlighet till olika typer av fysisk aktivitet och olika former av inlärning.

 

 

Jo Clark, facilitator and director of On the Hill kommer att tala om hur utomhusundervisning kan bidra till att möta utmaningarna i arbetet med omställning till ett hållbart samhälle. Han förespråkar en relationsskapande pedagogik som ger en djupare förståelse för hur viktigt vårt förhållande till natur- och kulturlandskapet är för att vi även skall vårda vårt eget inre landskap.

 


 

50 workshops utomhus
Du gör dina val av workshops i anmälningsformuläret som du når via länken ovan. Information om valbara workshops finns dels i en separat workshoplista som PDF och dels i anmälningsformuläret. Innan du går in i anmälningsformuläret kan du alltså i lugn och ro bläddra igenom den PDF som finns ovan och läsa om varje workshops innehåll. Vi vill redan nu tacka för det stora intresse som funnits från alla workshopledare att delta på konferensen.
 

 
Forskningssymposium
Mångfunktionella utomhusmiljöer för barn och ungdomar 
28 augusti 2019, drop in 10.15 - 18.00
  
I anslutning till Ute är inne-konferensen i Jönköping 2019 bjuder Sustainability Education Research, SER, in till ett symposium på Högskolan för lärande och kommunikation. Symposiet är en mötesplats för forskare med intresse för barn och mångfunktionella utomhusmiljöer med syfte att sprida och diskutera aktuell forskning inom området. Deltagare i Ute är inne-konferensen, planerare, politiker, skolpersonal och andra intresserade är välkomna som åhörare.
Att vara med som åhörare på delar eller hela symposiet är kostnadsfritt och det behövs ingen anmälan. Kaffe och lunch finns att köpa i nära anslutning till konferenslokalen.
Symposiet pågår 10.15 – 18.00 i sal Hc 113 på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK). Jönköping University, Gjuterigatan 5.
Mer information finns i programmet ovan.

 

Priser och betalning
Priset för två dagar är 3900 kr eller 2500 kr för en dag. Efter 28 juni är priset 4400 kr för två dagar och 2 800 för en dag. Sista anmälningsdag är 12 augusti. Priset är exklusive moms 25 % och faktureringsavgift. I konferensavgiften ingår konferensens program dagtid, lunch och kaffe båda dagarna. Se mer information i programmet ovan. Anmälan gör via länken ovan.

 

Vykortet
Här finns ett vykort med kort information om konferensen som kan spridas till kollegor och andra intresserade via sociala medier

Info till WS-ledare
 

2017-11-07 08:34:27 


Vi står bakom Utenavet: