Ute är inne - konferens i Nynäshamn 21-22 september 2017

Anmälan till Ute är inne konferensen är nu öppen. I år finns det 55 olika workshopar att välja emellan. Konferensen kan bara ta emot 400 deltagare
Anmälan
Anmälan till konferensen Ute är inne 21-22 september 2017 i Nynäshamn. Det är Sveriges största konferens om utomhuspedagogik. Hotellbokning gör man i anmälan
Priser
2950 kr per person vid anmälan senast 15 juni 2017. Därefter 3450 kr per person. Moms och grupprabbater tillkommer. Grupprabatt: Betala för tre och den fjärde är gratis endast om det är en och samma fakturaadress. I konferensavgiften ingår inte resor, hotell och konferensmiddag.
Program och workshopslista
Faceboka och Twittra
Sprid gärna informationen kring evenemanget till vänner och bekanta. Gilla oss pFacebook och Twitter. Ladda hem vykortet för mer info och sprid till era kollegor  
Den femte konferensen om utemiljön som språngbräda till kreativa 
lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap.

Ta steget!

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Skolarbetet skulle bli roligare och de skulle lära sig mer: Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av undervisingen. Att växla mellan utomhus och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna att prestera och må bättre. På Ute är inne 2017 får du veta mer om hur detta också bidrar till minskat utanförskap längre fram i livet. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. Skolgården, närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta arenor för detta. Frågan är bara hur vi går från ord till handling. Vilka metoder och verktygen? Välkomna till Nynäshamn för inspiration och handfast vägledning av ett stort antal experter från Sverige och andra länder.
 
Nynäshamns kommun
Kommunen har varit väldigt välvilliga till att arrangera Ute är inne konferensen. Konferensen sker i samarbete med Nynäshamns kommun.
 
Föreläsare
 

– Kreativitet påverkas av frihet och eget ansvar. Jag tänker berätta om hur natur och naturlighet bidrar till kreativa förhållningssätt i vardagen. Lockar vi fram
”entreprenören” i varandra bidrar vi till att göra skolarbetet mer meningsfullt.

 Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, Umeå universitet

 
 
 
 

– Solen är kalas! Fixar vi buskage där ungarna får leka finns ingen risk för överdriven solexpo­nering. Jag tänker berätta om utemiljöns fantas­tiska möjligheter, och inte blunda för de verkliga riskerna: Vuxna som inte tänker färdigt.

Cecilia Boldemann, docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

 
 
 
 

– Glöm att naturen finns långt borta! Du hittar den överallt, det är bara att öppna dörren. Jag tänker berätta om hur du kan använda olika platser i staden, från parker till bakgårdar.

Stefan von Bothmer, utomhuspedagog, Kosters trädgårdar
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mer rörelse i skolan
  Skolverket har undersökt samband mellan fysisk aktivitet och ökad          måluppfyllelse i skolan. 
 Lars-Åke Bäckman Undervisningsråd Skolverket
 
 
 
 
  

  Mer fysisk aktivitet i skolan – en vinst för alla

  Mikael Franzén projektledare lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

 

 
Gilla oss på Facebook och Twitter och sprid filerna nedan
 
     
Vill du bidra med workshop under Ute är inne konferensen?
Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eler flera workshops unde de två dagar konferensen pågår. Läs först vad som gäller för dig som vill hålla en workshop.
Anmäl därefter via länken nedan senast 2017-01-16. Välkommen med den ansökan.
 Anmälan för att kunna medverka som workshopsledare är stängt. 

2016-04-29 12:34:53 


Vi står bakom Utenavet: