Utemiljöns plats i lärarutbildningen

En tankesmedja på högskolan i Kristianstad 30 – 31/5 2013 Vad kan vi göra gemensamt för att främja utomhusbaserat lärande bland barn och vuxna?

Pressmeddelande 

2013-05-21 21:01:00 


Vi står bakom Utenavet: