Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 - 31 MAJ 2013

Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis som inom museipedagogiken, naturvägledningen och föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken. Med himlen som tak levandegörs matematikens mysterier, ett effektivt sätt att stimulera elevernas nyfikenhet. På det här arrangemanget utforskar vi tillsammans hur lärarutbildningarna kan stärka sina utomhusbaserade inslag i vilka ämnen som helst. Till vår hjälp har vi expertföreläsare och varandra.
Tankesmedjan vänder sig till lärarutbildare av alla slag, skolledare och andra med
intresse för att utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i barns och ungas
lärande – från förskola till universitet. Tankesmedjan arrangeras av Högskolan
Kristianstad tillsammans med Utenavet – nationellt nätverk för främjande av
utomhuspedagogik.

Konferens om utemiljöns plats i lärarutbildningen
30 - 31 maj, Högskolan Kristianstad

 

Välkomna!

Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad

http://www.hkr.se/tankesmedja

Utemiljöns plats i lärarutbildningen HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 – 31 MAJ 2013

 

2013-02-20 15:54:24 


Vi står bakom Utenavet: