Utomhusbaserat lärande

Denna argumentationsfolder vilar på vetenskaplig kunskap om naturens läkande kraft, hälsoprevention, förbättrad minnesförmåga och stressreduktion, fysisk och psykisk hälsa då kroppen sätter tanken i rörelse, minskar konflikterna och förbättrar motoriken. Ett lärande för hållbar utveckling i praktiken då vi aktiverar många sinnen och inte minst en "grön losec" i våra kroppar utan någon ökad kostnad.

(Anders Szczepanski)

 

Argument baserat på fakta


Naturen är en resurs för bättre folkhälsa och bör nyttjas mer effektivt än idag. Denna
broschyr beskriver varför.
I Norden, liksom hos världens i-länder i övrigt, drabbas stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa pga. sina levnadsvanor. Det är samhällets ansvar att försöka åtgärda de faktorer som skapar en sådan onödig sjukdomsbörda. Att ta till vara naturens hälsobringande effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att motverka hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att arbeta över yrkeskategorier och landsgränser för ökad användning av naturen både för folkhälsan och miljöns skull är ett sätt – en pusselbit.
Broschyren vänder sig till dig som är beslutsfattare, folkhälsoansvarig, pedagog,
samhällsplanerare men även till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och till dig som på andra sätt arbetar med frågor som rör folkhälsa och samhällsutveckling.
Du får en rad slagkraftiga argument och intressanta tankeställare om varför natur och friluftsliv kan ses som viktiga resurser i ett tvärsektoriellt arbete för såväl folkhälsa som för en hållbar utveckling…

Argumentationsfolder


 

2012-06-01 07:46:01 


Vi står bakom Utenavet: