Skogen och samhället

Har du någon gång funderat över skogen? Vem som bestämmer över den eller om den är värdefull? Kanske tycker du inte att det spelar någon roll om vi har skog eller inte? Vi som har gjort den här boken vill visa att skogen är jätteviktig, för dig, för oss och för alla andra! Men den kan vara viktig på många olika sätt och det som är värdefullt för dig kanske inte är lika värdefullt för någon annan. Vi hoppas att boken ger inspiration till diskussion och att du får lust att söka mer fakta och kunskaper. Vid beställning av 25 ex. eller mer är priset 15:-/ex.

Pris: 30.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 07:52:46 


Vi står bakom Utenavet: