Ute är inne: Hälsa - lärande - lek
21-22 september 2009 i Norrköping

Den andra nationella konferensen om Hälsa - Lärande - Lek öppnar dörrarna till morgondagens förskola, grundskola och gymnasieskola. Här tar du del av nya verktyg till kunskapande och lokal utveckling – med närmiljön som lärmiljö.

Att visa vägen till kunskap är bara en av skolans uppgifter. Utbildningen ska enligt läroplanen främja hälsa, lärande, lek och en allsidig utveckling och livslång lust att lära. Genom utomhuspedagogik och friluftsliv kan skolans läroplan med alla ämnen och teman göras levande.

Upplevelser i utemiljön erbjuder ett lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter, där känsla, handling och tanke förenas. På den här konferensen betonas platsens betydelse för lek, hälsa och lärande – med avstamp i Norrköpings stadslandskap och omgivande natur- och kulturlandskap.

976 deltagare, 123 workshops.

  21-22 september 2009 i Norrköping

2012-05-28 02:06:26 


Vi står bakom Utenavet: