Inspiration för framtiden
en inspirationsskrift från Ute är inne 2011

 

Niohundra nyfikna lärare, rektorer, skolchefer, fritidslärare, tjänstemän, stadsplanerare och arkitekter från hela Norden kom till Malmö och konferensen Ute är inne den 29–30 september 2011. Som gemensam nämnare fanns intresset för att använda stadens utomhusmiljöer för peda­gogiskt arbete, och på Ute är inne flödade möjligheterna i hundratalet workshops. Med vägledning av engagerade workshopledare och föreläsare fördjupades insikterna om platsens betydelse för lärandet, och hur utemiljön kan anpassas för att skapa bättre förutsättningar för ett lustfyllt och hållbart lärande. Konferensen lyfte väl fram den nordiska kulturen, och en tradition att vistas, värna och undervisa i naturen, i det nordiska landskapet.

Inspirationsskriften från Ute är inne 2011 bygger på de föreläsningar och de workshopar som genomfördes. Förhoppningsvis bjuder den på godbitar, får dig att vilja veta mer, kanske får den dig att tänka i nya banor när det gäller utomhuspedagogiken.

Ute är inne konferensen Malmö 29–30 september 2011

 

2012-05-27 23:54:18 


Vi står bakom Utenavet: