Klasserommet utenfor
Arne.N.Jordet

I denne boka viser Arne N. Jordet hvordan skolens fysiske og sosiale omgivelser kan
brukes som ressurs i opplæringen. Med bakgrunn i kunnskapsteori, dannelsesteori,
læringsteori og læreplanteori argumenterer han for betydningen av å skape et
utvidet læringsrom i opplæringen ved å etablere et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet. Bare da vil det være mulig å få den variasjon
i opplæringen som læreplanen forutsetter, og som omtales som et kjennetegn ved
tilpasset opplæring. Med bakgrunn i eksempler fra norsk skole og forskning på
området viser han hvordan elever og lærere i dette utvidete læringsrommet får de
rammebetingelsene de trenger for å kunne arbeide med alle skolens fag på en mer
autentisk og meningsfull måte.

klasserommet_utenfor-informasjonsbrosjyre.pdf

2012-05-27 23:05:40 


Vi står bakom Utenavet: