Att lära in ute året runt

Med boken Att lära in ute året runt vill vi visa hur vi bedriver utomhusverksamhet hela året på Nynäshamns Naturskola. Boken är indelad i 9 olika teman med hänvisningtill läroplanen uppnåendemål för årskurs 5 och 9. Här finns beskrivningar av utedagar, förarbete, efterarbete och olika övningar som ska inspirera till att våga ta steget och gå ut med sina grupper. 
Pris: 212.00
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2012-05-18 08:04:46 


Vi står bakom Utenavet: