Ute är inne - konferens i Nynäshamn 21-22 september 2017

Anmälan till Ute är inne konferensen är nu öppen. I år finns det 55 olika workshopar att välja emellan. Konferensen kan bara ta emot 400 deltagare
Anmälan
Anmälan till konferensen Ute är inne 21-22 september 2017 i Nynäshamn. Det är Sveriges största konferens om utomhuspedagogik. OBS! Glöm inte att boka ditt boende! Olika boende-alternativ finner du i anmälan.”
Anmälan är stängd men vill ni efteranmäla er skicka ett mail till mats.wejdmark@naturskolan.pp.se 
Priser
2950 kr per person vid anmälan senast 15 juni 2017. Därefter 3450 kr per person. Moms och grupprabbater tillkommer. Grupprabatt: Betala för tre och den fjärde är gratis endast om det är en och samma fakturaadress. I konferensavgiften ingår inte resor, hotell och konferensmiddag.
Program och workshopslista
Faceboka och Twittra
Sprid gärna informationen kring evenemanget till vänner och bekanta. Gilla oss pFacebook och Twitter. Ladda hem vykortet för mer info och sprid till era kollegor  
Den femte konferensen om utemiljön som språngbräda till kreativa 
lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap.

Ta steget!

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Skolarbetet skulle bli roligare och de skulle lära sig mer: Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av undervisingen. Att växla mellan utomhus och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna att prestera och må bättre. På Ute är inne 2017 får du veta mer om hur detta också bidrar till minskat utanförskap längre fram i livet. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. Skolgården, närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta arenor för detta. Frågan är bara hur vi går från ord till handling. Vilka metoder och verktygen? Välkomna till Nynäshamn för inspiration och handfast vägledning av ett stort antal experter från Sverige och andra länder.
 
Nynäshamns kommun
Kommunen har varit väldigt välvilliga till att arrangera Ute är inne konferensen. Konferensen sker i samarbete med Nynäshamns kommun.
 
Föreläsare
 

– Kreativitet påverkas av frihet och eget ansvar. Jag tänker berätta om hur natur och naturlighet bidrar till kreativa förhållningssätt i vardagen. Lockar vi fram
”entreprenören” i varandra bidrar vi till att göra skolarbetet mer meningsfullt.

 Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, Umeå universitet

 
 
 
 

– Solen är kalas! Fixar vi buskage där ungarna får leka finns ingen risk för överdriven solexpo­nering. Jag tänker berätta om utemiljöns fantas­tiska möjligheter, och inte blunda för de verkliga riskerna: Vuxna som inte tänker färdigt.

Cecilia Boldemann, docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

 
 
 
 

– Glöm att naturen finns långt borta! Du hittar den överallt, det är bara att öppna dörren. Jag tänker berätta om hur du kan använda olika platser i staden, från parker till bakgårdar.

Stefan von Bothmer, utomhuspedagog, Kosters trädgårdar
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mer rörelse i skolan
  Skolverket har undersökt samband mellan fysisk aktivitet och ökad          måluppfyllelse i skolan. 
 Lars-Åke Bäckman Undervisningsråd Skolverket
 
 
 
 
  

  Mer fysisk aktivitet i skolan – en vinst för alla

  Mikael Franzén projektledare lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

 

 
Gilla oss på Facebook och Twitter och sprid filerna nedan
 
     
Vill du bidra med workshop under Ute är inne konferensen?
Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eler flera workshops unde de två dagar konferensen pågår. Läs först vad som gäller för dig som vill hålla en workshop.
Anmäl därefter via länken nedan senast 2017-01-16. Välkommen med den ansökan.
 Anmälan för att kunna medverka som workshopsledare är stängt. 

2016-04-29 12:34:53

Dokumentation från Ute är inne konferensen den 17-18 September 2015 i Linköping

 
Föreläsare
Barnen och landskapet. Senaste rönen om vad som behövs i Utemiljön för barn och ungas lek lärande i allsidig utveckling.
 
Jes Agaard naturvejleder Miljöministeriet Naturstyrelsen i Danmark.Social pedagogiska vinster efter det politiska beslutet 2013 att flytta ut en del av undervisningen.
 
Alla workshops sammanfattningar.
 
  
Konferensens syfte: att lyssna och prova på.
Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. För ett positivt arbetsklimat behövs också vägar till integration av grupper och kulturer. Att arbeta utomhus på skolgården, i närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta hjälpmedel för detta.
Konferensen vänder sig till.
 skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
  • dig som jobbar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer 
  • landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, fastighets- och naturvårdsförvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • dig som är ideellt engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
 

Ute är inne Konferens PR blad A4 format 

2014-04-02 10:22:25

Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen 2013
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 - 31 MAJ 2013

Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis som inom museipedagogiken, naturvägledningen och föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken. Med himlen som tak levandegörs matematikens mysterier, ett effektivt sätt att stimulera elevernas nyfikenhet. På det här arrangemanget utforskar vi tillsammans hur lärarutbildningarna kan stärka sina utomhusbaserade inslag i vilka ämnen som helst. Till vår hjälp har vi expertföreläsare och varandra.
Tankesmedjan vänder sig till lärarutbildare av alla slag, skolledare och andra med
intresse för att utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i barns och ungas
lärande – från förskola till universitet. Tankesmedjan arrangeras av Högskolan
Kristianstad tillsammans med Utenavet – nationellt nätverk för främjande av
utomhuspedagogik.

Konferens om utemiljöns plats i lärarutbildningen
30 - 31 maj, Högskolan Kristianstad 

Välkomna!

Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad

http://www.hkr.se/tankesmedja

Utemiljöns plats i lärarutbildningen HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 – 31 MAJ 2013

 

2013-02-20 16:16:34

Ute är Inne- konferens i Malmö 29-30 september 2011

Den tredje konferensen om utomhuspedagogik öppnar dörrarna till morgondagens skola.
Här tar du del av både nya och beprövade verktyg för lärande i lokal skolutveckling – med närmiljön som lärmiljö.
Att visa vägen till kunskap är en av skolans uppgifter. Utbildningen ska enligt läroplanen främja hälsa, lärande, lek och en allsidig utveckling i ett livslångt perspektiv. Genom utomhuspedagogik och friluftsliv kan skolans alla ämnen och teman göras levande utifrån läroplanen.
Upplevelser i utemiljön erbjuder ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och tanke förenas.
Vid 2011 års konferens i Malmö sätts stadens utemiljö i centrum med inspiration från havet, kulturlandskapet och andra spännande platser i staden.

Konferensen vänder sig till:
• skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
• landskapsarkitekter, arkitekter, planerare och andra som arbetar med utvecklande utemiljöer för barn och unga.
• alla som är ideellt engagerade exempelvis inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete,
natur- och kulturvägledning.

Ute är Inne- konferens i Malmö 29-30 september 2011:

 Information

 program

(Anmälningstiden är ute och anmälningsformuläret är stängt.)

 Vykort

Forskningssymposium på Malmö Högskola / 28 september 2011

Research Symposium In Malmö Unversity / 28 September 2011

 

2012-05-28 02:22:23

Ute är Inne: Mångfald och lärande i stadens natur och kulturmiljö
29-30 september 2011 Malmö

 deltagare, workshops

29-30 september 2011 Malmö

 

2012-05-28 02:07:59

Ute är inne: Hälsa - lärande - lek
21-22 september 2009 i Norrköping

976 deltagare, 123 workshops.

  21-22 september 2009 i Norrköping

2012-05-28 02:06:26

Ute är Inne: Hälsa - lärande - lek
1-2 oktober 2007 i Linköping

deltagare, workshops 1-2 oktober 2007 Linköping

2012-05-28 02:03:14 


Vi står bakom Utenavet: