Örnäventyret - om allemansrätten för barn

Håll Sverige rent har tagit fram ett studiematerial om allemansrätten. "Örnäventyret - ett skogigt äventyr om allemansrätten för åk 1-6"

Barnen får i uppdrag att hjälpa de "gamla och skruttiga" pensionärerna i Svenska örnföreningen att skydda ett kungsörnsbo från en liga med äggtjuvar som härjar.Pensionärerna orkar inte längre ta sig ut i skogen men leder äventyret med goda råd och tips om hur man slår läger i och beter sig i naturen. Barnen blir experter på allemansrätten.

Örnäventyret kan laddas ned här.

Materialet ingår i en stor satsning på information om allemansrätten från Håll Sverige rent i samarbete med Naturvårdsverket under Uteåret 2013

Läs mer

Läs mer om Håll Sverige rent och satsningen här .

2013-03-22 16:59:54

Friluftslivets Pedagogik

Målgrupp: F-6 Ämne/tema: Lärarutbildning/pedagogik, idrott och rörelse, allmän pedagogik Författare: Redaktörerna Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell Pris ex moms: 317,92 kr ISBN: 978-91-47-10003-3

Beställningsställe: www.libershop.se

 

En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

"Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen få med alla delar av begreppet friluftsliv...En mängd konkreta aktivitetsförslag ges; det kan vara friluftsmatlagningstips, lekar med pedagogiska tankar och reflektioner, slöjdtips eller tips på hur man håller toarullen torr! En oerhört innehållsrik bok, men ändå lättläst och inspirerande. En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv men också nyttig för alla som på egen hand vistas i naturen i något sammanhang. " Ur Bibliotekstjänsts recension av den fjärde upplagan. (BTJ-häfte 2011:23)

Författare:

Redaktörerna Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell representerar en lång erfarenhet inom undervisning (från förskola till högskola), ledarutbildning och forskning om friluftsliv, natursyn, utvecklingsfrågor och miljöengagemang. Tillsammans med medförfattarna: Patrik Grahn, Per Hedberg, Karl Erik Karlsson, Anders Nilsson, Kurt Olsson, Mikael Quennerstedt, Ronnie Ståhle, Stephan Svenning, Anders Szczepanski, Marie Öhman och Johan Öhman och i samarbete med Roger Isberg, Anders Johansson, Rolf Olsson, Eva Sandberg, Peter Schantz, Birgitta Wilhelmsson, Ammi Wohlin och Petter Åkerblom presenterar de här en unik och samlad kunskap inom detta kompetensfält.

2012-09-17 21:20:16

Att lära matematik ute2

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch ISBN 978-91-979600-3-8 256 sidor, häftad Format: 170*240 mm

Släppt: 2012

Att lära in matematik ute2

Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar oh är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testad, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska

- Förstå

- Färdighetsträna och befästa kunskap

- Använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang

- Bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som naturliga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningar passar elever i årskurs F-9

”Tänk om eleverna fick räkna mindre och tänka mer matte i skolan, samt lyssna mer på varandras tankar och berätta hur de tänker”

Eva Taflin, universitetslektor

 

2012-05-18 08:15:08

Att lära in engelska ute

Målgrupp: F-9
Ämne/tema: Engelska
Författare: Lotta Carlegård
Pris ex moms: 117,50 kr
ISBN: 978-91-631746-3-6

Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervisningen i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation en naturlig del av lärandet. 
Författaren har arbetat som språklärare i åk 7-9. För närvarande innehar hon en tjänst som rektor på en fristående skola i Falun.
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2012-05-18 08:13:52

Leka och Lära matematik ute

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch ISBN 978-91-979600-3-8 256 sidor, häftad Format: 170*240 mm

Släppt: 2012

Att lära in matematik ute2

Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar oh är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testad, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska

- Förstå

- Färdighetsträna och befästa kunskap

- Använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang

- Bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som naturliga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningar passar elever i årskurs F-9

”Tänk om eleverna fick räkna mindre och tänka mer matte i skolan, samt lyssna mer på varandras tankar och berätta hur de tänker”

Eva Taflin, universitetslektor

 

2012-05-18 08:11:54

Mat i skolskogen

Målgrupp: F-9, gymnasiet, högskola/universitet
Författare: Jens Meyer
Pris ex moms: 65 kr
ISBN: 91-975555-0-9
okboken för dig som tycker att det är inne att laga lätt mat ute. 
Nu finns den nya upplagan av den populära "Mat i skolskogen" till försäljning. 
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 08:09:40

Boken om skogen

Boken om skogen är en grundbok på 52 sidor. Boken ger, förutom fakta om skogens alla värden, många diskussionsuppgifter. 
Vid beställning av 25 ex. eller mer är priset 15:-/ex. 
Pris: 30.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 08:08:19

Skogen och klimatet

 

Skogen och klimatet, beskriver vad som händer med vårt klimat och den oerhört viktiga roll som skogen spelar i sammanhanget. 
Vid beställning av 25 ex. eller mer är priset 15:-/ex. 
Pris: 30.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 08:07:22

Skogens produkter

Skogen ger mycket mer än du tror - och ännu mer är på gång. Det vill vi visa i det här fördjupningshäftet om skogens produkter.
Se dig omkring och upptäck att skogen ger oss massor av nyttiga produkter av trä och papper. Dessutom bidrar skogen med biobränslen, som blir ännu viktigare då vi ska minska utsläppen av växthusgaser. 
Vid beställning av 25 ex. eller mer är priset 15:-/ex. 
Pris: 30.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 08:05:52

Att lära in ute året runt

Med boken Att lära in ute året runt vill vi visa hur vi bedriver utomhusverksamhet hela året på Nynäshamns Naturskola. Boken är indelad i 9 olika teman med hänvisningtill läroplanen uppnåendemål för årskurs 5 och 9. Här finns beskrivningar av utedagar, förarbete, efterarbete och olika övningar som ska inspirera till att våga ta steget och gå ut med sina grupper. 
Pris: 212.00
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2012-05-18 08:04:46

Att lära teknik ute

Denna bok, Att lära teknik ute, placerar teknikundervisning sin rätta miljö - utomhus. Boken innehåller en samling övningar som beskriver tekniken i vår vardag utifrån ett antal områden så som miljö, hemmet, vatten, eld, maskiner och teknikhistoria. Dessutom finns det även ett kortare kemiavsnitt och ett kapitel om säkerhet vid utomhusaktiviteter. 
Pris: 155.00
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2012-05-18 08:03:29

Att lära svenska ute

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från år F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i 

uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.
Beställningsställe:www.outdoorteaching.com

2012-05-18 08:02:19

Utomhuspedagogik som kunskapskälla

Målgrupp: Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på alla
stadier samt personer med intresse för natur, kultur, ekologi  och friluftsverksamhet.

Ämne/tema: Utomhuslärande, undervisning och utomhusdidaktik

Författare: Anders Szczepanski, Lars-Owe Dahlgren, Sverre Sjölander,
Jan Paul Strid, Stefan Edman, Patrik Grahn, Nina Nelson och Ebbe Schön

Pris inklusive moms: 257 kr
ISBN: 978-91-44-04559-7

Boken presenterar och beskriver de rika möjligheter till lärande som finns i
den ömsesidiga relationen
mellan oss människor och de miljöer och landskap vi lever i. Landskapet,
naturen och kulturen kan bidra
till vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Bokens centrala teman utgör
kopplingar mellan bl.a.
* rumslig tillhörighet och ekologisk medvetenhet, plats och lärande
* sinnlig erfarenhet och boklig bildning
* barns lekytor, motorisk utveckling, stressreducerande lärmiljöer
* folktron och språket i landskapet

Beställningsställe:
http://www.studentlitteratur.se/

2012-05-18 08:01:15

Varför sjunker inte äpplet?

Om utomhuspedagogik i Lunds kommun

Lust och nyfikenhet och jakt på nya utmaningar är motorn i barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. Hela kroppen behövs när barn lär och därför är utemiljön ett eldorado. Utomhuspedagogik och sund livsstil har varit ett av sju utvecklingsprojekt i Lunds kommun under åren 2006–2008. Satsningen bygger på målen i Utbildningspolitiskt program (UPP) för Lunds kommun. Här presenteras ett tiotal exempel från de sammanlagt 66 olika projekt som genomförts. Exemplen återges i form av intervjuer och boken avslutas med mer generella slutsatser man kan dra av en satsning som denna. Den här boken vänder sig till pedagoger, planerare och andra med intresse för barn, utomhusbaserat lärande och utemiljöer för barn och unga. 

Författare: Titti Olsson. 
Stad & Land nr 176. 
ISBN 978-91-85911-84-4
Pris: 150:- + moms och frakt. 
Beställningsställe:www.movium.slu.se

2012-05-18 07:59:32

Barns rätt till staden

Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg

Staden är föränderlig, där rivs och byggs, platser försvinner och nya kommer till. Alla har åsikter om stadens miljö, men alla vet inte att var och en också har rätt och möjlighet att vara med och påverka hur staden ska vara beskaffad. Barn och ungdomar har stor kunskap om sin egen miljö, och de har andra erfarenheter av att använda den än vuxna. Göteborgs kulturförvaltning anställde 2002 Sveriges första arkitekturkonsulent, vars roll är att finna former för hur barn och unga kan vara delaktiga i projekt kring vår fysiska miljö. De arkitekturprojekt som kulturförvaltningen driver i samverkan med andra handlar ytterst om demokrati – alla invånare ska kunna vara med och påverka sin stad. I den här boken berättar arkitekturkonsulenten och arkitekturpedagogerna själva om hur de via sitt arbete utvecklat arkitekturpedagogik till en demokratisk metod i Göteborg. 

Redaktörer: Mie Svennberg och Mania Teimouri. 
Stad och land nr 178.
ISBN 978-91-86197-71-1
Pris: 200:- + moms och frakt. 
Beställningsställe:www.movium.slu.se

2012-05-18 07:58:24

Möjligheter i skolskogen

Nu finns den uppdaterade versionen av Skogen i Skolans populära häfte "Lära med skolskogen" att beställa hem! Undervisning i skolskogen är ett komplement till inomhusundervisning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen och alla dess värden kan stimuleras. I skolskogen involveras alla sinnen och så gott som alla skolämnen kan tillämpas i denna miljö. Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade insikter om samband i naturen och ett lärande för hållbar utveckling. Den här boken visar på en del av möjligheterna med utomhusundervisning och hur man ordnar en egen skolskog. Det finns gott stöd för det som lyfts fram - både i läroplanen och i resultaten av den omfattande forskning som finns inom området utomhuspedagogik.

Pris: 50.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 07:56:57

Skogen och samhället

Har du någon gång funderat över skogen? Vem som bestämmer över den eller om den är värdefull? Kanske tycker du inte att det spelar någon roll om vi har skog eller inte? Vi som har gjort den här boken vill visa att skogen är jätteviktig, för dig, för oss och för alla andra! Men den kan vara viktig på många olika sätt och det som är värdefullt för dig kanske inte är lika värdefullt för någon annan. Vi hoppas att boken ger inspiration till diskussion och att du får lust att söka mer fakta och kunskaper. Vid beställning av 25 ex. eller mer är priset 15:-/ex.

Pris: 30.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2012-05-18 07:52:46 


Vi står bakom Utenavet: