Hemsidans ansvarig:
Mats Wejdmark
mats.wejdmark@nynashamn.se
Tel:  08 520 73709
Fax: 08 520 38590
Nynäshamns kommun
Naturskolan
14981 Nynäshams
Naturskoleföreningens hemsida:
www.naturskola.se

Kerstin Andersson
info@friluftsframjandet.se
Tel: 08-447 44 40
www.friluftsframjandet.se

Föreningen Skogen
Vasagatan 50, 2 tr
Box 1159
111 81 Stockholm
E-post: anna.steinwall@skogen.se
Tel: 08-412 15 60
 

Anders Szczepanski
Mobil: 0709-756803
Fax: 013-14 94 03
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
www.liu.se/ikk/ncu

Tankesmedjan Movium
urban natur • human stad
Lena Jungmark
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Koordinator barns och ungas utemiljö
072-238 79 21
Post: Tankesmedjan Movium, SLU, Box 54, 230 53 Alnarp
Hemsida: movium.slu.se
facebook.com/movium

 

Anders Arnell
Mobil: 0705-234478
SLU, Inst för stad och land
Box 7012, 750 07 Uppsala
www.slu.se/cnv
 

Sveriges Hembygdsförbund
Viktoria Hallberg
Box 6167, 102 33 Stockholm
Besöksadress: Sabbatsbergsvägen 6, 2 tr
08-441 54 89 (direkt)
08-34 55 11 (vxl)

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Pernilla Åkerström Frid
Franzéngatan 6
105 33  Stockholm
Mobil: 070-218 3240
Hemsida: www.lrf.se/ 

 


Vi står bakom Utenavet: