Möjligheter i skolskogen
skogeniskolan

Möjligheter i skolskogen

Flyttar man ut "klassrummet" i det fria får det dimensioner som aldrig låter sig skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen. Det handlar nu inte om att bara lära sig mer om den natur de befinner sig i. Så gott som alla skolämnen kan med fördel tillämpas utomhus. Den här broschyren visar på en del av möjligheterna med utomhusundervisning. Det finns gott stöd för det som lyfts fram - både i läroplanen och i resultaten av den omfattande forskning som finns inom området utomhuspedagogik. Detta är en uppdaterad version av "Lära med skolskogen".
Beställ tryckta exemplar av läromedlet! Beställ här!
Bläddra i och läs Möjligheter i skolskogen! (I systemet Flipbook)

Ladda ner/skriv ut som pdf-dokument:
Möjligheter i skolskogen, pdf


QR-kod Möjligheter i skolskogenLäs boken i din mobil! QR-kod för Möjligheter i skolskogen. Ladda ner QR-läsare och läs in koden i mobilen.
QR-läsare för iPhone
- QR-läsare för Android

2019-06-12 13:24:03 


Vi står bakom Utenavet: