Att Lära In Ute
Nr 3/21
Naturskoleföreningen

Det är härligt att vi i Naturskoleföreningen inte är ensamma om att vilja stötta och utmana Sverige när det gäller utomhuspedagogik, särskilt nu i höst när Friluftslivets år har temat Lära ute i oktober. Hela det här numret av Att lära in ute-bladet kommer att kretsa kring ett nav, något som håller ihop, ett centrum, något som kan samla även lite spretigare delar. Det kommer att handla om Utenavets syn på utomhuspedagogik. Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, organisationer, föreningar, universitet och högskolor som är intresserade och kunniga inom utomhuspedagogik och naturvägledning.


 


Vi står bakom Utenavet: